BMS-230 DG / Рачно управување

Трачна пила BEKA-MAK BMS 230 DG

 

  • Рачна  хоризонтална трачна пила со високи перформанси
  • Можност за сечење под агол
  • Рачно поместување на агол

Популарна трачна пила со поволна цена. Прилагодуванње на притисок на сечење и со пумпа и резервоар за течност за ладење. Идеална за помали работилници, како и за поголеми производни хали.  Цврсто метално постоље

 

 

 

 

 

Капацитет на сечење под агол - 45°

 

Капацитет на сечење под агол + 45°

 

Капацитет на сечење под агол + 60°

 

Останато од Пили - машини